HPTN083 at SCC @TropMed
เล่นวิดีโอ

อาสาสมัครที่อยู่ในโครงการท่านจะ

  • ได้รับการตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส เป็นต้น

  • ได้รับค่าตอบแทน 1,000 บาท ต่อนัดการวิจัยและนัดที่ไม่ได้กำหนดไว้หากจำเป็น

  • ได้รับค่าตอบแทน 1,250 บาท สำหรับนัดที่มีการฉีดยา

**ปัจจุบันรับอาสาสมัครในโครงการวิจัยครบแล้ว**

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ